231-1026

עשרים אלבומים עם בולי ישראל סוף שנות ה40 עד שנת 2000, הרוב לא חתומים

Twenty albums of Israeli stamps, from the late 1940’s till 2000, most of them not postmarked

Start Price: $1000