231-1027

כמות מעטפות, יום הופעת הבול ישראל, שנות ה50 וה60, כולל כפולים, עם חותמות סניפי דואר שונים

Amount of first day envelopes, Israel, 1950’s and 60’s, comprises: doubles, with postmarks from various post office branches

Start Price: $100 Sold for: $100