231-1028

שלושה אלבומי בולי ישראל 1948-2003 שלם מ-1951, בין 1948-1949 חלקי בלבד

Three albums with stamps of Israel, 1948-2003, complete from 1951, between 1948 and 1949 only partially

Start Price: $3000