231-1031

סדרת שטרות, רוסיה, 1997 מ-50 רובל עד 5000 רובל, וכן חמישה שטרות, רוסיה הסובייטית, מצב UC

Series of banknotes, Russia, 1997, from 50 rubles to 5000 rubles, and five banknotes, Soviet Russia, UC

Start Price: $350