231-1032

לוט של 58 שטרות, אוקראינה, שנת 1918-1920 - סדרה 1942 (5,10,20,50,100,200,500 karbowanez), וכן 44 שטרות 1991-2007

Lot of 58 banknotes Ukraine, 1918-1920 – series 1942 (5, 10, 20. 50, 100, 200, 500 karbowanez), and 44 banknotes 1991-2007

Start Price: $1000