231-1033

לוט שטרות איי חבר העמים הבריטי: של Central Bank of Seychelles ע"ס 10,25,50, שנים של 100 ו-500 רופיות, Maldives Monetary Authority: ע"ס 5,10,20,50,100,500 רופיות Rufiyaa של Eastern Caribbean Central Bank ע"ס 5,10,20 דולר, Bank of Mauritius: ע"ס 5 רופיות, Cook Islands: ע"ס 3 דולר

Lot of banknotes, British Common Wealth, of the Central Bank of Seychelles IAO 10, 25, 50, two of 100 and 500 rupees, Maldives Monetary Authority, IAO 5, 10, 20, 50, 100, 500 rupees, Rufiyaa of the Eastern Caribbean Central Bank, IAO 5, 10, 20 dollars, Bank of Mauritius: 5, Rufiyaa, Cook Islands: 3 Dollars

Start Price: $400