231-1044

שטר ע"ס לירה א"י אחת, 1948, מצב Fine-VF
בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ

One Palestine pound, Eretz Israel 1948, fine-vfAnglo Palestine Bank

Start Price: $60 Sold for: $70