231-1045

שטר ע"ס פונט פלשתינאי, אחד 1939, מצב fine-VF
Palestine Currency Board, Jerusalem

One Palestine pound banknote 1939, fine-VFPalestine Currency Board, Jerusalem

Start Price: $450 Sold for: $450