231-1046

שטר ע"ס 500 מיל, 1948, מצב Fine
בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ

500 mil banknote, 1948, fineAnglo Palestine Bank

Start Price: $60 Sold for: $75