231-1047

לוט שטרות מדינת ישראל: 500 מיל בנק אנגלו-פלשתינה 1948 חלודה 50, 100, 250 פרוטה, הצעת מטבע חוקית, אשכול-נאמן, 500 פר, 1,5,10,50 לירות, 1955 מצב Fine, חצי, 1,5,10,50 לירות, 1958, XF-UC, סך 5,10,50,100 לירות, 1968, XF-UC, סך 5,10,50,100,500 לירות, 1973-5, מצב XF-UC, 1,5,10,50,100,500,1000,5000,10000 שקל, 1978-1984, מצב XF-UC 1,5,10,20,50,100,200 שקל חדש, 1986-1991, מצב XF-UC 20 נייר, 20 פלסטיק (2), 50,100,200 שקל חדש, 2001-2010, מצב XF-UC 50 שקל חדש, 2014

Lot of banknotes, State of Israel, 500 mil Anglo-Palestine Bank, 1948, foxing, 50, 100, 260 pruta, Proposal for Legal Currency, Eshkol-Ne’eman, 500 pr. 1, 5, 10, 50 pounds, 1955, Fine, ½, 1, 5, 10, 50 pounds 1958, XF-UC, 5, 10, 50, 100, 500 pounds 1973-5, -XF-UC, 1,5,10,50,100,500,1000,5000,10000 Shekel, 1978-1984, XF-UC, 1,5,10,20,50,100,200 NIS, 1986-1991 XF-UC and more

Start Price: $800