231-1052

שתי מטבעות כסף, קנדה, 1973 לכבוד האולימפיאדה, ע"ס 5, 10 דולר

Two silver coins, Canada, 1973, in honor of the Olympic games, IAO 5, 10 dollars

Start Price: $30 Sold for: $45