231-1055

שני מטבעות כסף יפניים: ע"ס Shu אחד, 1853-1865, 1.9 גרם, ע"ס Bu אחד, 1837-1854, 8.7 גרם, מצבים UNC

Two Japanese silver coins, IAO one Shu, 1853-1865, 1.9 gm, IAO one Bu 1837-1854, 8.7 gm, UNC

Start Price: $160 Sold for: $190