231-1057

מטבע כסף גרמני ע"ס חמישה מארק, המלך פרידריך אוגוסט, סאקסוניה, 1914, דירוג מצב NGC-UNC surface hairlines

German silver five Mark coin, Friedrich August Koenig v. Sachsen, 1914, NGC-UNC (surface hairlines)

Start Price: $160 Sold for: $200