231-1061

מטבע כסף גרמני ע"ס חמישה מארק, שלטון הקייזר וילהלם השני, מלך פרוסיה, 1907, דירוג NGC-AU58

German silver five Mark coin, Wilhelm II Deutscher Kaiser, Koenig of Preussen, 1907, (NGC-AU58)

Start Price: $160