231-1062

מטבע כסף אנגלי ע"ס פאונד אחד המלכה אליזבט השניה, 1983, (המטבע הראשון של פאונד מכסף שיצא בהטבעה מיוחדת עבור המלכה מסדרה זו), מצב UC

English silver coin IAO one pound, Queen Elisabeth II, 1983, (first issued silver pound coin specially minted for the Queen from this series), UC

Start Price: $70