231-1063

מטבע כסף ע"ס רובל אחד, רוסיה זמן מלחמת האזרחים, דירוג PCGS מצב UNC תיקון קל

Silver coin IAO one Ruble, Russia, civil war period, graded PGCS, UNC, minor repair

Start Price: $180