231-1064

תשעה עשר מטבעות כסף, ארצות שונות מצבים שונים, ס"ה 116 גרם

Nineteen silver coins from various countries, various conditions, total of 116 gm

Start Price: $70 Sold for: $80