231-1065

מטבע כסף ע"ס רובל אחד, רוסיה הצארית 1878, דירוג PGCS מצב AU50

Silver coin IAO one Ruble, Tsarist Russia, 1878, graded PGCS, AU50

Start Price: $180