231-1068

מטבע נחושת ע"ס חמש קופיקות, רוסיה הצארית 1789, דירוג PNG, מצב XF environmental damage

Copper coin IAO five kopeks, Tsarist Russia, 1789, graded PNG, XF environmental

Start Price: $75