231-1070

חמישה מטבעות כסף מריה טרזיה 1780 הקיסרות האוסטרית, מצב VG-VT

Five Maria Theresa silver coins 1780, Austrian Empire, VG-VT

Start Price: $80 Sold for: $85