231-1072

מטבע נחושת ע"ס 20 מיל, פלשתינה-א"י 1942, דרוג NGC מצב UNC (חמצון קל)

Palestine-Eretz Israel copper coin, one mil, 1942, graded NGC, UNC (slight oxidation)

Start Price: $80