231-1078

מטבע כסף גרמני ע"ס חמישה מארק, שלטון הקייזר וילהלם השני, מלך פרוסיה, 1907, אישור Genuine PCGS

German silver five Mark coin, Wilhelm II Deutscher Kaiser, Koenig of Preussen, 1907, (Genuine PCGS)

Start Price: $100