231-1079

עשרים וחמישה מטבעות ארד, המזרח התיכון, תקופה ערבית, מאות ה-6-10 לספירה

Twenty five bronze coins, Middle East, Arabian period 6-10 C. CE

Start Price: $200