231-1081

שבעה מטבעות כסף אנגלים, ע"ס ששה פנס חמישה של המלכה ויקטוריה, שנים: 1871, 1885, 1887, 1888, 1901, אחד של המלך ג'ורג' הרביעי, 1828, אחד של אדוארד השביעי, 1906, מצבים XF-AU

Seven English silver coins IAO sixpence, five of Queen Victoria, 1871,1885, 1887, 1888, 1901, one of King Edward VII, 1906, XF-AU

Start Price: $240