231-1083

מטבע כסף ע"ס רובל אחד, שלוש מאות שנה שלטון רומנוב 1613-1913, מצב UNC (עבר ניקוי)

Silver coin IAO one Ruble, tercentennial reign of the Romanovs 1613-1913, AUC (has been cleaned)

Start Price: $240