231-1085

מטבע כסף ע"ס רובל אחד, רוסיה הצארית 1831, דירוג NGC מצב XF surface hairlines

Silver coin IAO one Ruble, Tsarist Russia, 1831, graded NGC, XF surface hairlines

Start Price: $350