231-1087

לוט מטבעות אנגליים, ס"ה 208.5 פאונד כולל מהדורות רגילות משומשות, ומהדורות אספנים במצב UNC, של 0.50 פאונד (15), 1 פאונד (18), 2 פאונד (24), 5 פאונד (27)

Lot of English coins, total of 208.5 pounds, comprises regular used issues, and collectors issues, UNC cond., 0.50 pound (15), 1 pound (18), 2 pounds (24), 5 pounds (27)

Start Price: $350