231-1089

מטבע כסף גרמני ע"ס שני גולדן המלך לודויג הראשון, בווריה, 1845, דרוג PGC-MS62

German silver Zwei Gulden coin, Ludwig I Koenig v. Bayern, PGC-MS62

Start Price: $400