231-1091

מטבע זהב ע"ס 40 פרנק צרפתי שלטון מלך צרפת Charles X

Gold coin IAO 40 French franc, reign of King Charles X of France

Start Price: $450