231-1092

מטבע כסף גרמני, ע"ס חמישה מארק שלטון הקיסר וילהלם השני מלך פרוסיה, 1913, דרוג PCF-MS62

German silver five Mark coin, Wilehlm II Koenig v. Preussen, PCG-MS62

Start Price: $130