231-1095

מדלית זכרון שהוטבעה בבלגיה, 1914 לכבוד הגיבורים הרוסיים, VG

Commemorative medal, struck in Belgium 1914 in honor of the Russian heroes, VG

Start Price: $50 Sold for: $50