231-1096

מדלית ברונזה, לזכר השואה הונגריה: יזכור 1944

Bronze medal, commemorating the Holocaust, Hungary: Yizkor 1944

Start Price: $50 Sold for: $50