231-1099

שבעה מטבעות יום העצמאות: כסף 900, 26 גרם: תשל"ד 1974, תחיית הלשון העברית, קישוט ו2X רגיל, תשל"ה 1975 "כח לישראל", קישוט ורגיל, כסף 500, 20 גרם: "אחוות עמים בירושלים", קישוט ורגיל

7 Israel's Independence Day coins: silver 900, 26 gr: 1974 "Revival of the Hebrew language", proof and 2X Bu, 1976, "Strength through Faith", proof+Bu, silver 500, 20 gr: "Brotherhood in Jerusalem", proof+Bu

Start Price: $60 Sold for: $60