231-1100

לוט מטבעות: כסף 500 חנוכה תשל"ד 1973 רגיל+קישוט, ס"ה 40 גרם, "ל" שנים למדינת ישראל, 1977, כסף 900, 26 למדינת ישראל 1974 וכן חנוכה תשל"ח ניקל
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות

Lot of silver 500 coins, Chanukah 5734,1973 regular+decorative, total of 40 gm, 30 years to the state of Israel, 1978, silver 900, 26 to the state of Israel, 1974 and Chanukah 5738 nickelIsrel government coins and medals corporation

Start Price: $30 Sold for: $45