231-1101

לוט קטן של מטבעות מנדט 2 מיל (4), 5 מיל (4), 10 מיל (3), 20 מיל (1), וכן מטבע אלומיניום' מדינת ישראל תש"ט ע"ס 25 מיל

Small lot of British Mandate coins: 2 mil (4), 5 mil (4), 10 mil (3), 20 mil (1), and a state of Israel aluminum coin 5709 IAO 25 mil

Start Price: $60 Sold for: $60