231-1102

ששה מטבעות פדיון הבן: תשל"ה 1975, קישוט ורגיל, כסף 900, 26 גרם כ"א, תשל"ו 1976, קישוט ורגיל, כסף 800, 30 גרם כ"א, תשל"ז 1977, קישוט ורגיל, כסף 900, 26 גרם כ"א

6 Pidion Haben coins: 1975, silver 900, proof+Bu, 26 gr each, 1976, silver 800, proof +Bu, 30 gr each, 1977, silver 900, proof+Bu, 26 gr each

Start Price: $40 Sold for: $75