231-1103

שלוש עשרה מטבעות חנוכה: כסף 500, 20 גרם: תשל"ה 1974, דמשק קישוט ורגיל, תשל"ו 1975, הולנד, קישוט ורגיל, תשל"ז 1976, ארה"ב רגיל, תש"ך 1959, מצרים קישוט ורגיל נחושת וניקל: קישוט ורגיל, תשל"ח 1977, ירושלים, תשל"ט 1978, צרפת
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות

13 Hanukka coins: silver 500, 20 gr: 1974, Damascus proof + Bu, 1975, Holland proof+Bu, 1976, America Bu only, 1979 Egypt proof + Bu, copper-nickel: 1977 Jerusalem proof +Bu, 1978 France proof+BuIsrel government coins and medals corporation

Start Price: $100