231-1104

לוט של אחד עשר מטבעות מנדט: 1 מיל (3), 2 מיל (3), 5 מיל (2), 10 מיל (1940, 1942)

Lot of eleven B. Mandate coins: 1 mil (3), 2 mil (3), 5 mil (2), 10 mil (1940, 1942)

Start Price: $50 Sold for: $75