231-1105

סדרת מטבעות זכרון לדוד בן גוריון תשל"ה 1974, כולל: מטבע זהב 900, 28 גרם, ושני מטבעות כסף, כ"א 28 גרם

Series of commemorative coins for David Ben Gurion, 5735, 1974, comprises: gold coin 900, 28 gm, and two silver coins, each 28 gm

Start Price: $900