231-1110

עשר מדליות ברונזה: אפרים קישון, זאב ז'בוטינסקי, חטיבת גולני, הירוקים בחזית, גבעתי תש"ח ועוד
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות

Ten bronze medals: Ephraim Kishon, Ze’ev Jabotinsky, Golani Brigade, Hayerukim B’chazit, Giv’ati 5708 and othersIsrel government coins and medals corporation

Start Price: $50 Sold for: $55