231-1111

תליון -מדליה, כנס חטיבת כרמלי חיפה, 23.5.68, תש"ח-תשכ"ח, עם ברכה חתומה של אלוף מ. כרמלי

Pendant-medal, Carmeli Brigade Assembly, Haifa 23.5.68, 5708-5728, with a signed blessing by General M. Carmeli

Start Price: $30 Sold for: $30