231-1112

מדלית כסף, חוזה שלום, ישראל מצרים תשל"ט 1979
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות

Silver 935 Medal, Israel Egypt Peace Treaty, 5739 1979Isrel government coins and medals corporation

Start Price: $50 Sold for: $50