231-1114

מדליה של "התאחדות לכדורגל בישראל" גמר גביע המדינה תש"ל 1969-70

“Israel Football Association” medal, Israel State Cup finals 1969-70

Start Price: $90