232-1001

דפים עם אוסף של בולי פולין, שנות ה30 עד שנות ה50 (מודבקים)

Sheets with a collection of Polish stamps, 1930’s till 1950’s, (attached)

Start Price: $40