232-1002

אוסף בולים בחמישה אלבומים "כל העולם"

World stamp collection inside five albums

Start Price: $50 Sold for: $110