232-1003

לוט בולי סין הקומוניסטית כולל "חוקה", מאו בולי הכנסה

Lot of communist China stamps, incl. “constitution” Mao revenue stamps

Start Price: $40