232-1005

אלבום קטן עם בולי צרפת לא חתומים

Small album with French stamps, not postmarked

Start Price: $40