232-1008

אלבום בולים "כל העולם", סוף המאה ה-19 האלבום עצמו מצב גרוע

Stamp album, all the world, late 19th c., the albumitself is in bad condition

Start Price: $200