232-1011

עשרים וששה בולים פיסקלים ודמי דואר, שנות ה40 לפני ואחרי קום המדינה

Twenty six fiscal stamps and postage, 1940’s pre and post establishment of the state

Start Price: $40