232-1013

לוט קטן של מעטפות "יום הופעת הבול" ופריטים פילטלים נוספים

Small lot of “First Day Envelopes” and additional philately material

Start Price: $40